"Can Sales" - Biblioteca Pública de Palma

La Biblioteca Pública de Palma

Plaza de la Puerta de Santa Catalina, núm. 24  - Palma